چشم انداز

صفحه اصلی > درباره ما > چشم انداز 

چشم انداز:

شرکت بسپارسازه کامپوزیت بر آن است که در تولید قطعات و مجموعه های کامپوزیتی و ارائه خدمات در سطح کشور به عنوان معتبرترین تولید کننده در بازار رقابتی بتواند اعتماد و آرامش خاطر ذی نفعان داخلی و خارجی و اهداف مدیریت سبز و تولید را محقق نماید.

ارتباط با مدیران و کارشناسان