طراحی مهندسی

صفحه اصلی > خدمات ما > طراحی مهندسی 

طراحی و مهندسی

شرکت بسپار سازه کامپوزیت با تکیه بر فناوری های نو و اجرای فرآیند مهندسی همزمان، با استفاده از منابع سخت افزاری و نرم افزارهای CAD، CAE، CAM و استانداردهای بین المللی توانایی تهیه، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی مدل های اولیه مهندسی و حتی شبیه سازی تغییرات مورد نیاز در محصولات، بنا به درخواست مشتریان، را دارا می باشد که در صورت نیاز ارائه مشاوره در راستای اعمال تغییرات و بهینه سازی درخواست ها نیز صورت خواهد گرفت. دانش فنی تیم مهندسی این قابلیت را به مجموعه بسپار سازه کامپوزیت داده است که با بهره گیری از منابع گفته شده، تعیین مشخصات فنی، تصدیق(Validation) و صحه گذاری(Verification)، عملکرد محصول را بدون صرف هزینه های هنگفت تولیدی در مرحله طراحی، شبیه سازی و پیش بینی نماید و همچنین هزینه های مربوط به چرخه عمر و زمان تحویل محصولات را به حداقل برساند و کیفیت محصولات، رضایت مشتریان و انعطاف پذیری در تغییرات طراحی را به حداکثر برساند.
این امر با استفاده از بهره گیری از روش های نوین طراحی در زمینه های گوناگون اعم از مشاوره، طراحی در فازهای مختلف ،انتخاب مواد، انتخاب تأمین کننده مناسب، تهیه نمونه اولیه مهندسی، اصول فنی در مونتاژ، ارائه روش های حل برای مسائل موجود در صنعت کامپوزیت، شناسایی روش ها و تدوین دستورالعمل های تولید، تصدیق و صحه گذاری محقق می گردد.

 

ارتباط با مدیران و کارشناسان