تولید قطعات فلزی و کامپوزیتی

صفحه اصلی > خدمات ما > تولید قطعات فلزی و کامپوزیتی 

تولید قطعات کامپوزیتی

شرکت بسپارسازه کامپوزیت از روش های تولیدی Hand-Lay Up ،RTM ،L-RTM ،SMC ،BMC و Pultrusion جهت تولید قطعات کامپوزیتی استفاده می کند. مزیت بکارگیری این روشها در این شرکت، بر آن است که علاوه بر استفاده از مواد مناسب و با کیفیت و نیروهای متخصص در بخش های مختلف، بازرسی های مداوم در دستور کار قرار گیرد تا کلیه محصولات تولیدی از نظر ظاهری، کیفیت و عملکرد در بهینه ترین حالت خود قرار گیرند.

 تولید قطعات فلزی

تولید قطعات فلزی، یکی از مهم ترین تولیدات در صنعت می باشد. برای تولید قطعات فلزی به مواد اولیه ای همچون ورق های خام نیاز می باشد. برای انتخاب ورق های مورد نظر باید به مواردی همچون جنس، اندازه مناسب ورق، کیفیت سطح ورق، ضخامت ورق مورد نظر و همچنین به چگونگی به کارگیری ورق نیز باید توجه ویژه ای داشت.

خطوط تولید این شرکت توانایی تولید قطعات فلزی با محدوده وسیعی از خدمات شامل برش، خم، جوش، ماشین کاری، پرس و فرم دهی را با استفاده از فن آوری و تجهیزات مناسب دارد که در اینجا می توان به برخی از خروجی فرآیندهای فلزی از جمله سازه های فلزی، مخازن فلزی، وست گیت، وی کلمپ و ... در صنایع مختلف اشاره نمود.

ارتباط با مدیران و کارشناسان