صنایع هوایی

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع هوایی 

صنایع هوایی

این شرکت از زمان تاسیس، تولید قطعات کامپوزیتی را در برنامه کار خود قرار داده است و این برنامه همچنان درحال پیشرفت و توسعه می باشد. در حال حاضر کامپوزیت ها مواد ضروری در ساخت انواع سازه های هوایی هستند و این تکنولوژی و دانش، مزایایی از جمله کاهش وزن محصولات را به همراه دارد. بخش اعظم فعالیت های این شرکت در صنعت هوایی است که می توان به تولید دیواره های داخلی، بال، ملخ بالگرد، صندلیها و یا تزئینات داخل و... در صنعت هوایی اشاره نمود.

ارتباط با مدیران و کارشناسان