صنایع آب و فاضلاب

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع آب و فاضلاب 

صنایع آب و فاضلاب

تولید مخازن و لوله ها با تنوع و تعدد گوناگون در صنعت آب و فاضلاب از جمله توانایی های شرکت بسپار سازه کامپوزیت می باشد که شامل تولید مخازن ذخیره سازی آب زیرزمینی، زمینی و هوایی برای مصارف گوناگون (مانند ذخیره تأمین آب، ساخت مخازن ذخیره آب و فاضلاب، مخازن آب آشامیدنی، مخازن  GRP ذخیره سازی آب آتشنشانی)، لوله های انتقال آب و فاضلاب، لوله های با مقاومت فشاری بالا و ... است.

ارتباط با مدیران و کارشناسان