صنایع برق و مخابرات

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع برق و مخابرات 

صنایع برق و مخابرات

با استراتژی بکارگیری مواد، دانش و تکنولوژی خاص و پیشرفته، نیروهای متخصص، ما توانسته ایم توسعه محصولات را گسترش دهیم که باعث ایجاد تنوع در محصولات مرتبط با صنایع برق و مخابرات خواهد شد و به شرکت های مخابراتی کمک خواهد کرد با استفاده از توان داخلی سازی نیاز های خود را برطرف نمایند. این شرکت ها وابسته به شبکه وسیعی از آنتن ها برای اتصال و ارتباطات و انتقال داده ها هستند که نگهداری و تعمیرات نیز جزء جدایی ناپذیر آنها است. ما توانایی طراحی، تولید و خدمات پس از فروش کاور انواع آنتن ها، پوشش قطعات مخابراتی و الکترونیکی ، دیش های مخابراتی، را داریم.
 کامپوزیت ها در صنعت برق این قابلیت را ایجاد می کنند که بتوانیم در طراحی و تولید به قطعاتی بزرگتر، پیچیده تر و قدرتمندتر از آنچه که می اندیشیم، دست یابیم و در این راستا پره های توربین های بادی و پوشش های عایق الکترونیکی را طراحی و تولید می کنیم.

ارتباط با مدیران و کارشناسان