فرم شکایات

صفحه اصلی > ارتباط با ما > فرم شکایات 


 فرم اعلام برگشتی و شکایت مشتری
 شكايت همراه محصول برگشتي ميباشد ؟ :
 تعداد محصول برگشتي :
 نام محصول :
 کد قطعه :
 نام شرکت :
 نام و نام خانوادگی :
 سمت :
 فکس :
 تلفن :
 آدرس :
 شرح شكايت :
ارتباط با مدیران و کارشناسان