طراحی و ساخت اتاق عقب آمبولانس هایلوکس

صفحه اصلی > پروژه های انجام شده 

طراحی و ساخت اتاق عقب و تریم داخل آمبولانس

نوع پروژه:

طراحی، تامین مواد و ساخت

مراحل اجرای پروژه:

تجهیز خودرو های امدادی در صنعت کاربری سازی خودرو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به مباحث ایمنی این خودرو ها و همچنین سبک سازی سازه، زیبایی آن و همچنین تطابق طراحی اتاق عقب با طراحی آیرو دینامیکی خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. تیم طراحی مهندسی این شرکت توانسته است با رعایت تمامی الزامات استانداردی و همچنین بهره گیری از تجارب کارفرمای محترم، بدنه اتاق عقب و تریم داخل آمبولانس های هایلوکس را طراحی، قالب سازی و تولید نماید.

نام کارفرما:
ارتباط با مدیران و کارشناسان