طراحی و ساخت مخازن آب و فوم نما بدنه 3300 لیتری

صفحه اصلی > پروژه های انجام شده 

طراحی و ساخت مخازن آب و فوم 3300 لیتری

نوع پروژه:

طراحی، قالبسازی، تأمین متریال و ساخت

مراحل اجرای پروژه:

در خودرو های امدادی آتشنشانی مهمترین معیار در عملیات، به موقع رسیدن خودرو به محل حادثه است و این موضوع علاوه بر شرایط محیلی ( ترافیک و محل دسترسی ) به مانور پذیری خودرو که ارتباط مستقیم با وزن خودرو دارد، وابسته است. ما در شرکت بسپار سازه کامپوزیت توانسته ایم سهم مهمی با بهینه سازی مخازن آب و فوم این خودرو ها با کاهش وزن حدود 30 درصدی مخازن GRP نسبت به مخازن فلزی مشابه، ایجاد کنیم. علاوه بر این تغییر، با استفاده از متریال های با کیفیت و متناسب، مخازن یک پارچه آب و فوم داخلی بدون درز را طراحی و تولید نماییم. مخازن طراحی شده برای شرکت صنایع حدید به صورت نما بدنه و مخزن فوم داخلی 400 لیتری و 2900 لیتری آب، از این نوع می باشد.

نام کارفرما:
ارتباط با مدیران و کارشناسان