صنایع برق و مخابرات

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع برق و مخابرات 

صنایع برق و مخابرات

با استراتژی بکارگیری مواد، دانش و تکنولوژی خاص و پیشرفته، نیروهای متخصص، ما توانسته ایم مهندسی داخلی و توسعه محصولات را گسترش دهیم که باعث ایجاد تنوع در محصولات مرتبط با صنایع برق و مخابرات خواهد شد و به شرکت های مخابراتی کمک خواهد کرد با استفاده از توان داخلی سازی نیاز های خود را برطرف نمایند. این شرکت ها وابسته به شبکه وسیعی از آنتن ها برای اتصال و ارتباطات و انتقال داده ها هستند که نگهداری و تعمیرات نیز جزء جدایی ناپذیر آنها است. ما طراحی، تولید و خدمات پس از فروش کاور ریدوم ها، پوشش آنتن های هوایی، دیش های مخابراتی، دیش های ماهواره ها را در صنایع مخابراتی به عهده داریم.

 کامپوزیت ها در صنعت برق این قابلیت را ایجاد می کنند که بتوانیم در طراحی و تولید به قطعاتی بزرگتر، پیچیده تر و قدرتمندتر از آنچه که می اندیشید، دست یابیم و در این راستا پره های توربین های بادی و پوشش های عایق الکترونیکی را طراحی و تولید می کنیم. این در حالی امکان پذیر است که با حفظ کیفیت مداوم، هزینه ها را بهینه سازی می کنیم، همچنین مزایایی از جمله مقاومت بالا نسبت به وزن پایین را نیز تضمین می نماییم.

ارتباط با مدیران و کارشناسان