صنایع دریایی

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع دریایی 

صنایع دریایی

محیط دریا چالش های عجیب و منحصر به فردی را در صنعت ایجاد می کند. آب دریا در خواص مواد، فشار هیدرواستاتیک زیر آب، UV، ارتفاع امواج و ایجاد خوردگی بسیار تأثیر گذار است. این موارد توسط قطعات و پوشش های کامپوزیتی با خواص مورد نیاز رفع و از سوی دیگر سایر مزایای پنهان مانند کاهش وزن و عدم خوردگی ایجاد می گردد. این شرکت می تواند قطعات کامپوزیتی صنایع کشتیرانی، قایق های موتوری، دامی ها، پروانه های کشتی را طراحی و تولید و همچنین خدمات پس از فروش آنها را تأمین نماید. همچنین این شرکت با بهره گیری از مواد و تکنولوژی پیشرفته میتواند سطوح فلزی و بتنی مانند پایه های سکو ها، حوضچه های آب دریا، لوله های داخل آب دریا و .... را با استفاده از کامپوزیت ها جهت جلوگیری از خوردگی مکانیکی و شیمیایی پوشش دهی نماید.

ارتباط با مدیران و کارشناسان