بدنه آب گرمکن خورشیدی

صفحه اصلی > پروژه های انجام شده 

قالبسازی و ساخت بدنه آب گرمکن خورشیدی

نوع پروژه:

قالبسازی، تامین مواد و ساخت

مراحل اجرای پروژه:

با توجه به نیاز روز افزون کشور به استفاده از انرژی های نو، و با توجه به موقعیت کشور عزیزمان که حداقل در 260 روز از سال از تابش خورشید بهرمند می باشد، این شرکت با همکاری کارفرمای محترم توانسته است در این زمینه محصولی را مطابق با آخرین استاندارد های جهانی تولید نموده است. انجام عملیات قالبسازی و ساخت بدنه آب گرمکن های خورشیدی با استفاده از بهترین متریال های موجود در این شرکت انجام پذیرفته است.

نام کارفرما:
ارتباط با مدیران و کارشناسان