صنایع آب و فاضلاب

صفحه اصلی > بازار های هدف > صنایع آب و فاضلاب 

صنایع آب و فاضلاب

این شرکت قادر به تولید مخازن و لوله ها با تنوع و تعدد گوناگون در صنعت آب و فاضلاب می باشد که شامل تولید مخازن ذخیره سازی آب زیرزمینی شامل تأمین آب برای خشکسالی، کشاورزی ، تولید کنندگان و محیط زیست، ساخت مخازن ذخیره آب و فاضلاب، مخازن آب آشامیدنی، مخازن GRP ذخیره سازی آب آتشنشانی ساختمانی، لوله های انتقال آب و فاضلاب، لوله های با مقاومت فشاری بالا و ... است.

ارتباط با مدیران و کارشناسان